About

Marketinške rešitve

Več informacij

S kreativnimi in inovativnimi, predvsem pa uspešnimi marketinškimi akcijami, javnost vključimo tako, da pritegnemo vašo pozornost, interes ter zanetimo željo in vas pripravimo k želeni akciji, ki sledi zadanim ciljem in zadovoljstvu.

Organizacija oglaševalskih akcij

Zakup jumbo oglasnih mest

Radio in TV oglaševanje

Priprava in oblikovanje oglasov

Spletno oglaševanje

Kreativne oblike oglaševanja